| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Predmetnik od vpisne generacije 2022/23 dalje

Predmetnik 1. letnika

Naziv predmeta KT
1. Zdravstvena nega in raziskovanje
9
2. Etika in filozofija zdravstvene nege
3
3. Promocija zdravja in načela poučevanja
7
4. Anatomija, fiziologija in patologija
6
5. Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo
23
6. Mikrobiologija s parazitologijo 3
7. Psihologija
3
8. Izbirni predmet 1 3
9. Izbirni predmet 2 3
Skupaj 60

Predmetnik 2. letnika

Naziv predmeta KT
1. Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 12
2. Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
15
3. Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah 5
4. Diagnostično - terapevtski program
7
5. Supervizija
3
6. Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi
3
7. Prehrana in dietetika 3
8. Javno zdravje
3
9. Zdravstvena in socialna zakonodaja
3
10. Izbirni predmet 3 3
11. Izbirni predmet 4 3
Skupaj 60

Predmetnik 3. letnika

Naziv predmeta KT
1. Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo
16
2. Zdravstvena nega in mentalno zdravje 8
3. Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom
10
4. Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
11
5. Organizacija dela v zdravstveni negi
3
6. Sociologija zdravja in bolezni
3
7. Izbirni predmet 5 3
8. Izbirni predmet 6 3
9. Diplomski izpit 3
Skupaj 60

Izbirni predmeti

Naziv predmeta
1. Načini komuniciranja v zdravstveni negi
2. Organizacija zdravstvene nega v primarnem zdravstvenem varstvu
3. Varno delovno okolje v zdravstveni negi
4. Angleški strokovni jezik
5. Nemški strokovni jezik
6. Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo
7. Zdravstvena nega diabetičnega stopala
8. Zdravstvena nega bolnikov z obstruktivnimi pljučnimi obolenji
9. Organizacijsko vedenje in osnove managementa v zdravstvu
10. Paliativna oskrba
11. Veliki javnozdravstveni problemi
12. Okužbe povezane z zdravstveno oskrbo
13. Izbrana poglavja iz gerontologije
14. Intenzivna medicina in nega bolnika na intenzivnem oddelku
15. Kakovost in varnost v zdravstvu
16. Z dokazi podprta zdravstvena nega
17. Urgentna medicina
18. Zdravstvena nega otrok in mladostnikov z duševno motnjo
19. Vzpostavitev in vzdrževanje humane laktacije
20. Holistični model zdravstvene obravnave
21. Podjetništvo v zdravstveni negi
22. Zdravstvena pismenost starih ljudi