| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje
Študent napreduje v 2. letnik magistrskega študijskega programa, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 45 ECTS. Študent mora obvezno opraviti predmeta Holistična obravnava neozdravljivo bolnih osnovana na znanstvenih metodah in Filozofsko podprta paliativna oskrba ob koncu življenja.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom druge stopnje, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil polovico obveznosti potrebnih za napredovanje v višji letnik (30 ECTS). Status študenta se lahko podaljša v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu in Statuta VZŠCE.

Če študent ne zbere 45 ECTS, lahko napreduje izjemoma, če upravičene razloge izkaže z dokazili. O tovrstnem napredovanju odloča Komisija za študijske zadeve VZŠCE na podlagi ustreznega pravilnika.

Pogoji za pripravo in zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje bodo opredeljeni v pravilniku, ki ga sprejme Senat VZŠCE.

Študentu, ki pri študiju dosega nadpovprečne rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje in zaključek študija, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme Senat VZŠCE na podlagi prošnje kandidata in mnenja Komisije za študijske zadeve VZŠCE.