| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Zakaj izbrati FZVCE?

  • Izvajamo kakovosten in sodoben študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, zasnovan na temelju evropskih smernic in domačih izkušenj
  • Nudimo fleksibilno izvedbo študijskega programa, prilagojeno potrebam izrednih študentov
  • Študijski proces poteka v sodobnih predavalnicah in specializiranih učilnicah zdravstvene nege z najsodobnejšo opremo
  • Klinično usposabljanje poteka v učnih zavodih, ki spodbujajo aktivno učenje in vključevanje študentov v izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, pod mentorstvom usposobljenih kliničnih mentorjev
  • Nudimo individualno pomoč in podporo pri soočanju s študijskimi izzivi in težavami
  • Imamo pestro obštudijsko dogajanje (ekskurzije, druženja študentov, okrogle mize ipd.)
  • Študenti lahko opravljajo del študija na partnerskih institucijah v tujini
  • Omogočamo dobre zaposlitvene možnosti v regiji, v širšem slovenskem prostoru ter v tujini