| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Zaposlitvene možnosti

Diplomantke in diplomati, ki bodo pridobili naziv dipl. medicinska sestra/dipl. zdravstvenik, bodo po zaključenem študijskem programu usposobljeni za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti, brez opravljanja pripravništva ter za nadaljevanje študija na 2. stopnji (strokovni magisterij). Usposobljeni bodo za zadovoljevanje potreb po zdravstveni negi in oskrbi, za zdravstveno vzgojo in izobraževanje ter za organizacijo dela in razvojno raziskovalno dejavnost. Diplomantke in diplomanti se bodo lahko zaposlovali v vseh članicah Evropske unije brez nostrifikacije diplome.

  • Primarna zdravstvena dejavnost (osnovna zdravstvena dejavnost)
  • Sekundarna zdravstvena dejavnost (specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost)
  • Terciarna zdravstvena dejavnost (dejavnost klinik, kliničnih inštitutov ali kliničnih oddelkov ter drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodov)
  • Posebna specialistična dejavnost (socialnomedicinska, higienska epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost)
  • Socialni in posebni socialni zavodi
  • Zdraviliška zdravstvena dejavnost
  • Zasebna zdravstvena dejavnost