| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Pogoji za napredovanje po študijskem programu

Pogoji za napredovanje po študijskem programu Zdravstvena nega

Študent bo lahko napredoval v drugi letnik, če bo zbral 51 kreditnih točk prvega letnika.
Obvezno bo moral opraviti izpite iz:
  • Zdravstvene nege in raziskovanja
  • Etike in filozofije zdravstvene nege
  • Anatomije, fiziologije in patologije
  • Zdravstvene nege starostnika z geriatrijo
  • Mikrobiologije s parazitologijo

V tretji letnik bo lahko napredoval, če bo opravil vse obveznosti prvega letnika in zbral 51 kreditnih točk drugega letnika. Obvezno bo moral opraviti naslednje izpite 2. letnika:
  • Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo,
  • Zdravstvene nega internističnega bolnika z interno medicino,
  • Diagnostično-terapevtski program,
  • Supervizija,
  • Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, v katerega je bil prvič vpisan v tekočem študijskem letu, če zbere najmanj 30 kreditnih točk vpisanega letnika.

Z napredovanjem, ponavljanjem in absolventskim stažem študent ohranja status študenta in s tem pravice in ugodnosti določene z zakonom. Iz opravičljivih razlogov bo lahko Komisija za študijske zadeve VFZVCE študentu, ki ne izpolnjuje pogojev glede obsega opravljenih študijskih obveznosti za napredovanje, pravico do ponavljanja letnika pa je že izkoristil, podaljša status študenta.