| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Pogoji za vpis

V 1. letnik študijskega programa Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil:
a) poklicno maturo,
b) maturo,
c) zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem študijskem programu.

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljeno poklicno maturo ali zaključnim izpitom v programih zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege, bodo morali opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin zdravstvene nege.