| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Študijski programi

Splošno o programu zdravstvene nege

Naslov/ime študijskega programa: Zdravstvena nega
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski – visokošolski strokovni program

Strokovni naslov: diplomirana medicinska sestra (VS)/diplomirani zdravstvenik (VS)

Kratica strokovnega naslova: dipl. m. s. (VS)/dipl. zn.(VS)

Trajanje študija: 3 leta (180 KT)

Način in oblike izvajanja študija: Študijski program se izvaja kot izredni študij, prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja bodo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma bodo potekali predmeti zaporedno oz. največ dva predmeta vzporedno.

Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je sodoben študijski program, izdelan skladno z določili direktive EU za regulirane poklice (2005/36/ES in 2013/55/EU) ter smernicami Bolonjske deklaracije.
 

Klinično usposabljanje

Skladno s predpisi direktive EU, ki določa, da je kliničnemu usposabljanju v študijskih programih zdravstvene nege namenjeno vsaj polovico trajanja študijskega programa, delež kliničnega usposabljanja v študijskem programu Zdravstvena nega obsega2300 ur. Obravnavano je z enako pomembnostjo in pozornostjo kot teoretični del študijskega programa.

Klinično usposabljanje se izvaja v učnih zavodih visoke šole na različnih strokovnih področjih, skladno s predmetnikom. Vsi zavodi, s katerimi sklepamo pogodbe o izvajanju kliničnega usposabljanja, imajo status učnega zavoda pri Ministrstvu za zdravje RS. Pogodbe o sodelovanju imamo sklenjene s 36 učnimi zavodi v savinjski in sosednjih regijah.

S ciljem izvajanja kakovostne izvedbe kliničnega usposabljanja, kot izredno pomembne sestavine študijskega programa, VZŠCE redno izvaja strokovno usposabljanje kliničnih mentorjev za delo s študenti, kjer jih seznanimo s cilji in vsebinami na posameznem področju kliničnega usposabljanja, predvidenimi študijskimi rezultati ter metodami dela.

Laboratorijske vaje

V sodobno opremljenih specialnih učilnicah za zdravstveno nego se študenti v okviru laboratorijskih vaj predhodno usposobijo za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege v kliničnem okolju. Na laboratorijskih vajah študenti, poleg povezovanja teorije s prakso, razvijajo celosten pristop k obravnavi pacientov in timsko delo.