| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mednarodni Erasmus+ projekt »Digital Education in Nursing (DEN)«

Visoka zdravstvena šola v Celju je partner Erasmus+ projekta – Strateška partnerstva v visokem šolstvu »Digital Education in Nursing (DEN)«.

O projektu:

Glavni namen projekta je posodobiti študijske programe na področju zdravstvene nege z razvojem digitalnih modulov za izobraževanje in ocenjevanje znanja. Projekt bo trajal 24 mesecev (1. 7. 2021 do 30. 6. 2023) in bo imel dolgoročne pozitivne učinke na razvoj izobraževanja zdravstvene nege v EU. Izredne razmere zaradi pandemije Covid-19 so povzročile spremembe v izvedbi izobraževanja iz klasične v digitalno obliko, visokošolski učitelji pa za te nenadne spremembe niso imeli ustreznega znanja in veščin. Za zagotavljanje visoke kakovosti visokošolskega študija je potrebno, da visokošolski učitelji in sodelavci razvijajo in nadgrajujejo svoje digitalne veščine in znanja, saj tradicionalni načini izvedbe pedagoškega procesa in preverjanja znanja ne zadošča več.

Partnerji projekta:

Koordinator projekta je Mälmo University (Švedska), poleg VZŠCE pa v projektu sodelujejo še visokošolski zavodi iz Hrvaške, Makedonije in Srbije.