| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Diseminacijska konferenca

10. julija 2021 je na Visoki zdravstveni šoli v Celju potekala diseminacijska konferenca z naslovom Mentorji z naprednimi znanji so ključni za kakovostni mentorski proces študentov zdravstvene nege. Konferenco smo organizirali z namenom, da predstavimo rezultate evropskega raziskovalnega in razvojnega projekta QualMent – Kakovostno mentorstvo za razvoj kompetentnih študentov zdravstvene nege.

Halbwachs), Pomen medkulturne komunikacije za izvajanje mentorskega procesa kulturno raznolikim študentom zdravstvene nege (izr. prof. dr. Nadja Plazar). Na diseminacijski konferenci smo gostili tudi mentorice, ki so uspešno zaključile usposabljanje v okviru projekta QualMent in so predstavile: Uvajanje spremembe v mentorski proces kot posledica novega znanja – primer Univerzitetni klinični center Maribor (Hilda Rezar, mag. zdr. nege) in primer Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah (mag. Natalija Klun). Majda Hrastnik je predstavila pogled kliničnih mentorjev na mentorski proces in Rosemarie Franc vlogo kliničnega mentorja danes in izzive za prihodnost. Med aktivnimi udeleženci je bila tudi študentka tretjega letnika Lisec Tadeja, ki je predstavila doživljanje mentorskega procesa z vidika študentke zdravstvene nege na Visoki zdravstveni šoli v Celju. Ob zaključku konference sta izr. prof. dr. Bojana Filej in doc. dr. Boris Miha Kaučič predstavila model in smernice za izvajanje kakovostnega mentorstva, ki so bile pripravljene v okviru projekta QualMent.