| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Projekt AED – Celje

ŠIPK projekt - Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Celje

 

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila uspešna na razpisu Študentski inovativni projekti za družbeno korist s projektom Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Celje.

 Čas izvajanja projekta: od 18. marca 2019 do 17. julija 2019.

 Opis projekta:

V Sloveniji vsako leto doživi srčni zastoj okoli 1.600 ljudi, v Mestni občini Celje pa okoli 40 do 50. Pri nenadnem srčnem zastoju, ki se zgodi izven zdravstvenih ustanov, so običajno prisotni laiki, veliko manj verjetno je, da je takoj na voljo zdravstveno osebje z ustrezno opremo. Čim zgodnejša uporaba avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, s katerim opravimo ponovno vzpostavitev učinkovitega srčnega ritma, je pomemben člen t.i. verige preživetja, ki lahko edina ponovno vzpostavi delovanje srca. AED-ji  bi morali biti nameščeni na tistih mestih, kjer se zadržuje večja populacija ljudi (npr. kulturni domovi, trgovski centri, športne dvorane, mestna središča, ipd). Podatki o lokacijah defibrilatorjev (AED baza Slovenije) so sicer na voljo na spletu, a seznam ni popoln in se ne posodablja, po drugi strani pa zaradi stresne situacije za udeležene, ni ustrezna oblika pridobivanja informacij.

Rezultati projekta:

V okviru projekta je bilo popisanih 62 AED-jev v Mestni občini Celje, skladno s protokolom Dispečerske službe zdravstva Slovenije. Ugotovljeno je bilo, da so le redki med njimi povsem pravilno označeni (z AED nalepko, 3D označevalno tablo in prometnim znakom) ter javno in neprekinjeno dostopni (24 ur dnevno). Študenti so ob popisovanju defibilatorjev med laično javnostjo izvedli tudi anketo o poznavanju lokacij in uporabe defibrilatorjev. Ugotovili smo, da je poznavanje lokacij, predvsem pa znanje o pomenu in uporabi AED-jev, med laično javnostjo relativno slabo.

Zaznani so bili tudi nekateri ožji deli oz. lokacije v Mestni občini Celje, kjer defibrilatorjev ni, kot sta npr. območje Mestne četrti Nova vas (spalno naselje) ter celjsko mestno pokopališče.

Študenti so pripravili zemljevid z vnesenimi vsemi lokacijami AED-jev v MOC ter podrobnimi podatki (točen naslov, mikrolokacija AED-ja, dnevna urna dostopnost) ter pripravili predloge vsebine in lokacij različnih informacijskih tabel (samostojno stoječe informacijske table v posameznih ožjih delih občine, table na avtobusnih postajališčih, na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti ...).


Diseminacija rezultatov projekta:

Ugotovitve projekta, skupaj s priporočili za boljše označevanje in dostopnost do AED-jev, smo posredovali pristojni službi Mestni občini Celje.

 Veliko pozornost smo posvetili tudi obveščanju javnosti. Oblikovali smo slogan: Ko se ustavi srce, poišči AED – AED ponovno požene srce. 27. 6. 2019 smo pripravili zaključni dogodek na katerega smo povabili zainteresirano javnost (predstavnike MOC, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, člane koronarnega kluba, zdravstvene inštitucije, dispečersko službo, gasilska društva, ipd.) in kjer smo udeležencem predstavili rezultate dogodka.  Vzpostavljena je bila FB stran projekta – AED v Celju, kjer zainteresirano javnost obveščamo o lokacijah AED-jev v Celju in o pomembnosti pravočasnega oživljanja. Projekt je bil medijsko odmeven, o njem je poročala RTV Slovenija, prispevek je bil objavljen na lokalnem Radiu Celje ter v tiskanih medijih: Večeru, Novem Tedniku, Celjanu ter Našem času.

 Sodelujoči v projektu:

V projektu so sodelovali pedagoški mentor iz VZŠCE viš. pred. dr. Roman Parežnik, strokovna mentorica iz Koronarnega kluba Celje ga. Sonja Urbancl ter šest študentov, in sicer: dva študenta zdravstvene nege (Visoka zdravstvena šola v Celju), dva študenta logistike sistemov (Fakulteta za logistiko, UM), ena študentka managementa znanja (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne vede.