| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Izobraževanje za mentorje

V okviru evropskega razvojnega in raziskovalnega projekta Quality mentorship for developing competent nursing students (QualMent), ki je bil izbran v okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju, smo razvili program usposabljanja kliničnih mentorjev za kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege. 

 

Program je pripravljen na osnovi raziskovalnih dokazov in obsega tri vsebinske module:

  • (1): Uvod v mentorstvo v zdravstveni negi.
  • (2): Kulturna in jezikovna raznolikost v mentoriranju študentov zdravstvene nege.
  • (3): Mentorske kompetence v ocenjevanju znanja in refleksije.

 

Program usposabljanja obsega 60 pedagoških ur. Polovica programa (30 ur) se izvaja neposredno v učilnici, v obliki predavanj, delavnic in študij primerov. Druga polovica programa (30 ur) se izvaja virtualno, preko spletne učilnice (na daljavo), v obliki samoizobraževanja.


V prilogi je objavljen program usposabljanja.


Dostop do e-učilnice: http://qualment.vzsce.si   
Utrinki s prvih usposabljanj


Na povezavi https://youtu.be/TGnjDlRmJwY je objavlje tudi kratek videoposnetek iz usposabljanja.