| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Študentski inovativni projekti za družbeno korist

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je program, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami (društvi, zavodi …).

V projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega okolja. Tako razvijajo dobre prakse in inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj. 

Program ŠIPK omogoča sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v skupinah od 6 do 10 študentov pod vodstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega okolja. Projekti lahko trajajo od 3 do največ 5 mesecev.

V okviru izbranih projektov študenti proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji.

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Visoka zdravstvena šola v Celju je doslej prijavila 2 projekta in bila uspešna.
V študijskem letu 2018/19 smo izvajali projekt Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Celje.

Na razpis v študijskem letu 2019/20 pa smo prijavili projekt naslovom Optimizacija transporta pacientov na diagnostične preiskave v Splošni bolnišnici Celje.

V projektu so sodelovali študenti petih študijskih programov ob sodelovanju dveh pedagoških mentorjev in mentorja iz Splošne bolnišnice Celje.