| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mednarodni Erasmus+ projekt QualMent

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila v letih od 2018 do 2021 koordinator evropskega razvojnega in raziskovalnega projekta Quality mentorship for developing competent nursing students (QualMent), ki je bil izbran v okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju.

V projektu, ki se je izvajal od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021, so kot partnerji sodelovali: Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN), Univerza v Oulu (Finska), Univerza Alicante (Španija) in Univerza zdravstvenih ved (Litva).  

Projekt je bil namenjen razvoju programa usposabljanja kliničnih mentorjev za kakovostno izvajanje kliničnega usposabljanja študentov dodiplomskih študijskih programov na področju zdravstvene nege, usklajenih z EU direktivo. Na podlagi raziskovalnih dokazov smo oblikovali model kompetenc, ki je bil podlaga za pripravo izobraževalnega programa za klinične mentorje. Program izobraževanja smo testno izvedli v letu 2020 v obliki predavanj, učnih delavnic in učenja na daljavo. Razvili in objavili smo tudi Smernice za razvoj mentorskih kompetenc v kliničnem usposabljanju.
Uradna spletna stran projekta je na povezavi https://www.qualment.eu