| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Mednarodni raziskovalni projekt CompRU

Visoka zdravstvena šola v Celju se vključuje v mednarodno raziskavo z naslovom »Raziskovalne kompetence«, ki poteka v okviru raziskovalnega in razvojnega projekta Competence of the use of research knowledge in nursing – International evaluation and comparison – CompRU.

Raziskavo vodita Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Health Care and Social Work in University of Turku, Department of Nursing Science, Finska.  V raziskavi sodelujejo še visokošolski zavodi iz Švedske, Poljske in Češke.

Namen raziskave je oceniti kompetence študentov zdravstvene nege in diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov glede raziskovalnega znanja.

Na dokazih temelječa praksa se smatra kot bistveno orodje za izboljšanje učinkovitosti zdravstvene nege. Pri tem je raziskovalno znanje osrednjega pomena. V tej študiji se raziskovalno znanje nanaša na pridobivanje, prebiranje, vrednotenje in izvajanje znanstvenih raziskovalnih informacij.

Anketni vprašalnik, ki bo uporabljen v okviru raziskave je sestavljen iz treh poglavij: splošno znanje o raziskovanju, uporaba raziskovalnega znanja z ozirom na različne situacije ter ocena sposobnosti uporabe raziskovalnega znanja.

V raziskavo, v okviru projekta CompRU se lahko po opredeljenih kriterijih vključijo na fakultetah/visokih šolah:

·        redni in izredni študenti, ki so v 6. semestru študija in absolventi.

in v kliničnem okolju (bolnišnice):

·        diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki,

·        glavne medicinske sestre,

·        namestnice glavnih medicinskih sester,

ki so zaposlene na internističnih in kirurških oddelkih:

·        za nedoločen čas,

·        za določen čas,

·        več kot en mesec.

S vključitvijo čim večjega števila študentov/medicinskih sester/zdravstvenikov v raziskavo bomo dobili bolj jasno sliko o njihovih raziskovalnih kompetencah. Njihovi odgovori nam bodo v pomoč, da odgovorimo na ključno vprašanje, kako in v kateri smeri bi moralo potekati poučevanje in kontinuirano strokovno izpopolnjevanje v zdravstveni negi za promocijo raziskovanja in na dokazih temelječe prakse.

Vodja projekta: dr. Asta Heikkilä

Člani mednarodne raziskovalne skupine: doc. dr. Bojana Filej, viš. pred. mag. Hilda Maze, viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič, Katja Esih in mag. Jerneja Meža.