| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

8. Študentska konferenca

Sodelovanje študentske raziskovalne skupine VZŠCE na 8. Študentski konferenci zdravstvenih ved

 

tudi letos so študenti Visoke zdravstvene šole v Celju sodelovali na 8. Študentski konferenci zdravstvenih ved, ki je bila letos posvečena profesionalnim vrednotam študentov zdravstvene nege. Letošnja organizatorica študentske konference je bila Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec. Študentska konferenca je potekala v petek, 3. 6. 2016, v Mladinskem kulturnem centru v Slovenj Gradcu. 

Na letošnji študentski konferenci je aktivno sodelovala študentska raziskovalna skupina: Tina Razlag Kolar, Petra Patricija Javšnik Koželnik, Danaia Kraner, Andrej Zupančič in Mario Martinović, ki se je ukvarjala s proučevanjem strokovnih vrednot študentov zdravstvene nege. 

Študentska raziskovalna skupina je v sodelovanju z visokošolskimi učitelji (mentorji) oblikovala vprašalnik – Lestvica za merjenje strokovnih vrednot zdravstvene nege. Poleg študentov zdravstvene nege na Visoki zdravstveni šoli v Celju smo k izpolnitvi vprašalnika povabili študente zdravstvene nege po fakultetah/visokih šolah (po predhodnem soglasju fakultete/visoke šole). 


Piramida vrednot študentov VZŠCE