| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Namen in cilji projekta

Namen raziskovalnega projekta je izboljšati celostno obravnavo bolnikov v paliativni oskrbi v Splošni bolnišnici Celje.

Cilji raziskovalnega projekta:

  • Ugotoviti stopnjo prepoznavanja potrebe po paliativni oskrbi v SBC;
  • Ugotoviti sedanjo prakso ukrepanja po prepoznavi potrebe po paliativni oskrbi v SBC;
  • Izdelati program izobraževanja  za zdravstveno nego s področja paliativne oskrbe;
  • Ugotoviti vpliv izobraževalnega programa na kakovost celostne obravnave v paliativni oskrbi;
  • Ugotoviti sedanjo organizacijo paliativne oskrbe v SBC in predlagati morebitne spremembe;
  • Ugotoviti morebitne razlike v odnosu do paliativne oskrbe med različnimi poklicnimi skupinami zaposlenih v bolnišnici;
  • Ugotoviti morebitne razlike glede paliativne oskrbe med pričakovanji bolnikov in svojcev ter zaposlenimi v SBC.