| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

O projektu

Področje paliativne oskrbe bolnikov v zadnjih letih v Sloveniji doživlja hiter razvoj. Temu področju smo se tudi na Visoki zdravstveni šoli v Celju od leta 2013 posebej posvetili z organizacijo treh zaporednih simpozijev z mednarodno udeležbo na temo paliativne oskrbe. Razen tega v letu 2016 pričenjamo z visokošolskim študijskim programom druge stopnje iz paliativne oskrbe.

V podporo novemu študijskemu programu smo v sodelovanju s Splošno bolnišnico v Celju razvili Aplikativni raziskovalni projekt: Razvoj celostne obravnave bolnikov v paliativni oskrbi v Splošni bolnišnici Celje.

Projekt je potekl od novembra 2014 do konca leta 2019. V raziskovalno skupino so bili vključeni učitelji Visoke zdravstvene šole v Celju in strokovnjaki Splošne bolnišnice Celje.