| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Raziskovalni projekti študentov VZŠCE

Študenti VZŠCE se aktivno vključujejo v raziskovalno delo VZŠCE v okviru projektov VZŠCE, v okviru seminarskih del, projektnih nalog, diplomskih in magistrkih del.

Magistrski projekti študentov Paliativne oskrbe

Magistrska študentka Anita Bandelj je pod mentorstvom doc. dr. Kaučiča in doc. dr. Filej v Reviji za zdravstvene vede objavila pregledni znanstveni članek z naslovom Timski pristop v paliativni oskrbi – pregled literature.

Magistrske študentke na mednarodni znanstveni konferenci

Na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto je potekala v četrtek, 16. novembra 2017 mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Celostna obravnava pacientov. 

Na mednarodni znanstveni konferenci so aktivno sodelovale študentke magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba, ki so predstavile naslednje prispevke:

  • Posledice padcev starejših oseb v domačem okolju (Anita Bandelj, Boris Miha Kaučič).
  • Stališča dijakov zdravstvene nege do staranja in starejših ljudi (Metka Černoša, Boris Miha Kaučič).
  • Percepcija duhovnosti in duhovne oskrbe starostnika z vidika izvajalcev zdravstvene nege (Andreja Šanc, Boris Miha Kaučič).

Iskrene čestitke magistrskim študentkam za predstavitev raziskovalnih prispevkov na znanstveni konferenci.

Zbornik povzetkov na povezavi

Magistrska študentka objavila članek v reviji Nursing in 21st Century

Študentka drugega letnika magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba, Tina Razlag Kolar,  je v soavtorstvu z viš. pred. mag. Kaučičem in viš. pred. mag. Štemberger Kolnik objavila izvirni znanstveni članek z naslovom The role of the nurse in improving health literacy among older adults v reviji Nursing in 21st Century (Pielegniarstwo XXI wieku). Revija je indeksirana v mednarodnih bazah podatkov in izhaja pod okriljem Medicinske univerze v Lublinu (Poljska). 

Članek je dosegljiv na povezavi.

DOI

Čestitamo avtorjem za objavo izvirnega znanstvenega članka.

Raziskovalno delo študentov v okviru projekta HLAW

Raziskovalno delo študentov v okviru študentskih konferenc

Študenti in diplomanti sodelujejo s svojimi prispevki tudi na študentskih konferencah. Na povezavi so njihovi prispevki.

Raziskovalno delo študentov v okviru diplomskih del

Na povezavi so objavljeni povzetki diplomskih del.

Diplomant VZŠCE, Mirko Brglez je, ob sodelovanju viš. pred. mag. Kaučiča in pred. Limonšek, objavil izvirni znanstveni članek v Reviji za zdravstvene vede (Journal of Health Sciences). Osnova članka je bila raziskava v okviru diplomskega dela. Članek na povezavi.
Objave študentov v znanstvenih revijah, monografijah

Diplomantka in magistrska študentka paliativne oskrbe na VZŠCE, Tina Razlag Kolar je, ob sodelovanju viš. pred. mag. Kaučiča in viš. pred. mag. Tamare Štemberger Kolnik, objavila v mednarodni znanstveni monografiji z naslovom Multicultural society and Aging-challenges for Nursing in Europe, samostojno poglavje z naslovom Level of Health literacy among older adults. Znanstvena monografije je objavljena na povezavi.

Diplomantka na VZŠCE, Nataša Juhart je, ob sodelovanju viš. pred. mag. Kaučiča in Nataše Leskovšek, mag. zdr. nege, strok. sod., objavila izvirni znanstveni članek v Reviji za zdravstvene vede (Journal of Health Sciences) z naslovom Prehranjevalne navade pacientov s kronično ledvično boleznijo vplivajo na kakovost življenja. Osnova članka je bila kvalitativna raziskava v okviru diplomskega dela. Članek je dosegljiv na povezavi.