| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Raziskovanje študentov v kliničnem okolju

Nekateri člani  raziskovalne skupine HLAW pripravljajo diplomsko delo z različnih področij, ki so vključena v projekt HLAW. Študenti po predhodno pridobljenih soglasjih  raziskovalnih okoljih izvajajo raziskovalno delo pod mentorstvom visokošolskega učitelja.


Diplomski raziskovalni projekti
Ime in priimek študenta Naslov projekta Mentor/somentor
Tina Razlag Kolar Zdravstvena pismenost starih ljudi viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič in viš. pred. mag. Tamara Štemberger Kolnik
Kristijan Zimaj Telesna dejavnost starih ljudi viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič in viš. pred. Darja Plank