| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Predstavitev primerov dobrih praks telesne dejavnosti starih ljudi

V mesecu novembru in decembru 2015 sta Tina Razlag Kolar, absolventka VZŠCE, in viš. pred. mag. Boris Miha Kaučič obiskala stanovalce v naslednjih socialno varstvenih zavodih: Dom starejših Šentjur, Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah in Dom ob Savinji Celje. Omenjeni zavodi so v okviru projekta HLAW sodelovali pri prikazu primerov dobrih praks telesne dejavnosti njihovih stanovalcev. Predstavila sta ugotovitve raziskovalne skupine študentov s področja zdravstvene pismenosti in telesne dejavnosti starih ljudi. Opozorila sta, da stanje ni optimistično, zato bodo potrebne nadaljnje aktivnosti, ki bodo pripomogle k dvigu ozaveščenosti o pomenu zdravega in aktivnega staranja. Primeri dobrih praks telesne dejavnosti stanovalcev so predstavljeni v priloženem filmu, ki ga je izdelala raziskovalna skupina študentov v okviru mednarodne poletne šole HLAW 2015. S primeri dobrih praks smo želeli opozoriti, da se v socialno varstvenih zavodih namenja veliko pozornosti telesni dejavnosti stanovalcev, saj se slednji zavedajo, da redna telesna dejavnost pozitivno vpliva na funkcionalno sposobnost stanovalcev.


Utrinki z obiskov socialno varstvenih zavodov