| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Erasmus Intenzivni program Prevention for active aging

Aktivno staranje je aktualna tema, ki ji je bilo namenjeno celotno leto 2012 (Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami). Tudi na Visoki zdravstveni šoli v Celju smo se aktivno vključili v dogajanje in prijavili projekt v sklopu programa Erasmus – intenzivni program z naslovom Prevention for active aging, ki je bil na Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja potrjen konec maja 2012. Sprejeti IP ponuja mednarodni in interdisciplinarni pristop (vključena so področja zdravstvene nege, medicine, sociologije, psihologije ...) k poudarjanju preventive za aktivno staranje.

V mesecu juniju 2013 smo tako na VZŠCE uspešno zaključili prvo mednarodno poletno šolo z naslovom »Prevention for Active Aging«. Poletna šola je, v obliki Erasmusovega Intenzivnega programa, nastala pod partnerstvom štirih visokošolskih institucij s področja zdravstvene nege, in sicer Medicinske fakultete Univerze na Reki (Hrvaška), CESPU – Advanced Polytechnic and University Cooperative – Polytechnic Health Institute of the North, Porto (Portugalska), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno (Poljska) ter Visoke zdravstvene šole v Celju (Slovenija).

 Štirinajstdnevna poletna šola je bila namenjena proučevanju različnih aktivnosti, ki jih v posameznih partnerskih državah izvajajo za promocijo aktivnega staranja prebivalstva, predstavitvi dobrih praks v slovenskem prostoru ter oblikovanju predlogov za nadaljnje aktivnosti na tem področju. Pomemben del poletne šole so bile tudi ekskurzije (Inštitut Antona Trstenjaka, spoznavanje prostovoljnega dela starejših v Slovenskem etnografskem muzeju, obisk Doma Nine Pokorn Grmovje, Splošne bolnišnice Celje) in spoznavanje Slovenije (ogledi Celja, Ljubljane, Bolnišnice Franje idr.) ter pestre družabne in športne aktivnosti. Na šoli je sodelovalo 24 študentov zdravstvene nege iz partnerskih institucij, njihovo delo pa je usmerjalo več kot 10 tujih in domačih predavateljev in strokovnjakov iz prakse.
več