| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Dogodki

Vključevanje gostujočih visokošolskih učiteljev

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila uspešna na javnem razpisu »Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« (Uradni list RS, št. 45/2011 dne 10. 6. 2011).

Namen javnega razpisa je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.

http://www.svlr.gov.si

V okviru javnega razpisa so na Visoki zdravstveni šoli v Celju v študijskem letu 2012/2013 gostovale naslednje visokošolske učiteljice/učitelj:

Iz Portugalske - Cooperativa de Ensino Superior Politecnico e Universitario (CESPU):

  • prof. dr. Raquel Soares Pacheco Esteves - področje paliativne oskrbe, 
  • mag. Francisca Marcelina Meireles Carneiro Pinto – področje etike v ZN,
  • mag. Nuno Miguel Faria Araujo – področje managementa, varnosti in kakovosti v ZN.

Iz Srbije - Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriju:

  • prof. dr. Jasna Veljkovič – področje mentalnega zdravja in psihologije.
Projekt se je izvajal v obdobju od 15. 10. 2012 do 30. 5. 2013.