| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Strokovni partnerji

Visoka zdravstvena šola v Celju je za zagotavljanje kakovostne organizacije in izvedbe študijskega programa vzpostavila tesno sodelovanje s pomembnimi institucijami na področju zdravstva:
 • Splošna bolnišnica Celje,
 • Srednja zdravstvena šola Celje,
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Celje,
 • Društvo za laktacijo in dojenje Slovenije,
 • Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja,
 • Varuh človekovih pravic RS,
 • Center za razvojno nevroznanost, Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta UL,
 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
 • Združenje zahodnoštajerske pokrajine za pomoč demenci Spominčica Šentjur,
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
 • Zdravniška zbornica Slovenije,
 • Koronarni klub Celje,
 • Slovensko združenje za intenzivno medicino,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje,
 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje,
 • Hospic, Območni odbor Celje.

Visoka šola dobro sodeluje tudi z regijskimi zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi in z zavodi v drugih regijah, s pomočjo katerih zagotavlja izvedbo kliničnega usposabljanja študentov:
  • Splošna bolnišnica Celje,
  • Univerzitetni klinični center Maribor,
  • Univerzitetni klinični center Ljubljana,
  • Splošna bolnišnica Trbovlje,
  • Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
  • Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,
  • Bolnišnica Topolšica,
  • Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj,
  • Splošna bolnišnica Brežice,
  • Dom Tisje,
  • Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica,
  • Dom počitka Mengeš,
  • Dom Nine Pokorn Grmovje,
  • Dom starejših Šentjur,
  • Dom Lipa, d.o.o.,
  • Lambrechtov dom,
  • Dom za varstvo odraslih Velenje,
  • Dom ob Savinji Celje,
  • Dom upokojencev Polzela,
  • Thermana, d.d.,
  • Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje,
  • Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
  • Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah,
  • Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik,
  • Sončni dom, družba za storitve d.o.o.,
  • DEOS, d.d. PE Center starejših Zimzelen Topolšica,
  • Dom upokojencev Ptuj,
  • Dom Sv. Jožef,
  • Dom upokojencev center Ljubljana,
  • Zdravstveni dom Trbovlje,
  • Zdravstveni dom Hrastnik,
  • Zdravstveni dom Celje,
  • Zdravstveni dom Šentjur,
  • Zdravstveni dom Velenje,
  • Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
  • Zdravstveni dom Domžale,
  • Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje,
  • Zdravstveni dom Krško,
  • Zdravstveni dom Zagorje ob Savi,
  • Zdravstveni dom Litija,
  • Zdravstveni dom Sevnica,
  • Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec,
  • Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
  • Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah,
  • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
  • Zdravstveni dom Laško,
  • Zdravstveni dom Ljubljana,
  • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.