| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

pred. mag. Brina Felc

Ime in priimek: mag. Brina Felc, univ. dipl. pravnica

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: predavateljica za področje zdravstvene in socialne zakonodaje

E- pošta: brina.felc@gmail.com

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilka predmeta: Zdravstvena in socialna zakonodaja

Kratek življenjepis: Brina Felc je bila rojena leta 1981 v Celju. Po končani osnovni šoli in gimnaziji v Celju je leta 2005 diplomirala na ljubljanski pravni fakulteti, kjer je leta 2016 pridobila tudi naziv magistrice pravnih znanosti. Takoj po diplomi se je zaposlila v manjši gospodarski družbi, leta 2006 pa pri odvetniku v Celju. V letu 2007/2008 je poleg rednega dela pri odvetniku opravljala še sodniško pripravništvo na celjskem sodišču. Od leta 2009 dalje pa je po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlena kot višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Celju, kjer je leta 2017 opravila tudi usposabljanje za mentorstvo. Po izvolitvi v naziv predavateljice v letu 2017 sodeluje tudi z Visoko zdravstveno šolo v Celju. Že v času študija je bila aktivna tudi na področju prostovoljnega dela. V študijskem letu 2003/2004 je bila s strani pravne klinike Pravne fakultete v Ljubljani izbrana za delo na oddelku za državljanstvo Ministrstva za notranje zadeve. V letih 2003-2005 je občasno opravljala  prostovoljna dela v nevladni organizaciji za človekove pravice Amnesty International Slovenija, kjer je bila eno leto aktivna v delovnem telesu proti nasilju nad ženskami, med leti 2005 do 2009 pa je bila izvoljena v izvršni odbor omenjene organizacije. Od leta 2008 dalje je članica Združenja zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci – Spominčica Šentjur, v katerem je bila v obdobju od leta 2008 do 2014 v sestavi nadzornega odbora. 

Št. raziskovalca: 40392

Povezava do Cobiss.si