| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

pred. mag. Brina Felc

Ime in priimek: mag. Brina Felc, univ. dipl. pravnica

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: višja predavateljica za področje zdravstvene in socialne zakonodaje

E- pošta: brina.felc@gmail.com

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilka predmeta: Zdravstvena in socialna zakonodaja

Kratek življenjepis: Brina Felc, rojena  leta 1981, se je po končani gimnaziji v Celju vpisala na ljubljansko pravno fakulteto, kjer je leta 2005 diplomirala, kasneje pa pridobila naziv magistrice pravnih znanosti. Trenutno zaključuje doktorski študij na isti fakulteti na temo osebnostnih pravic oseb z demenco.

Že v času študija je bila aktivna na področju prostovoljnega dela (pomagala je na Ministrstvu za notranje zadeve RS ter v nevladni organizaciji za človekove pravice Amnesty International Slovenija, kjer je bila eno leto aktivna v delovnem telesu proti nasilju nad ženskami, med leti 2005 do 2009 pa je bila izvoljena v izvršni odbor omenjene organizacije). Od leta 2008 dalje je članica Združenja zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci – Spominčica Šentjur, v katerem je bila v obdobju od leta 2008 do 2014 v sestavi nadzornega odbora. Od leta 2021 sodeluje tudi z Varuhom človekovih pravic RS kot zagovornica otrok.

Svojo zaposlitveno pot je pričela leta 2005, in sicer v gospodarski družbi, nadaljevala pri odvetniku in na sodišču. Trenutno pa je zaposlena kot sodnica na celjskem sodišču, kjer med drugim odloča tudi v pridržalnih postopkih v psihiatričnih bolnišnicah in v socialno varstvenih zavodih ter redno sodeluje z izvedenci medicinske stroke.

Sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede v Celju je pričela v letu 2017, ko je bila izvoljena v naziv predavateljice, septembra 2022 pa v naziv višje predavateljice. Je nosilka predmeta Zdravstvena in socialna zakonodaja.


Št. raziskovalca: 40392

Povezava do Cobiss.si