| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

zasl. prof. dr. Sonja Žorga

dr. Sonja Žorga, diplomirana psihologinja, dr. psiholoških znanosti, spec. supervizorka

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: zaslužna profesorica za razvojno psihologijo

E-pošta: sonja.zorga@vzsce.si

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Klinična supervizija

Kratek življenjepis: Sonja Žorga, rojena6. 5. 1951 v Ljubljani, je leta 1976 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študijska smer psihologija; leta 1985 je uspešno zagovarjala magistrsko, 1990. leta pa doktorsko delo in bila leta 1991 promovirana za doktorja psiholoških znanosti.

Od leta 1976 do leta 1986 je bila zaposlena kot šolska svetovalna delavka na Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha v Ljubljani, nato pa do upokojitve na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je predavala predvsem študentom socialne pedagogike, likovne pedagogike in bila med ostalimi noslika predmetov Psihologija za učitelje, Razvojna psihologija in Osnove Supervizie.

Od 1997 do upokojitve je bila koordinatorica in nosilka nekaj modulov specialističnega študija Supervizija na Pedagoški fakulteti UL, leta 1998 pa je bila ustanovna članica in prva predsednica Društva za psihologijo, katerega članica je še danes.

Leta 2003 je bila izvoljena v naziv redna profesorica za razvojno psihologijo, po upokojitvi leta 2008 pa ji je za pomembne prispevke k razvoju znanosti in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužna profesorica.

Kot honorarna sodelavka  predava na Pedagoški fakulteti UL, predvsem v magistrskem programu Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, pa tudi v drugih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih ter na VZSCE, kjer predava predmet Klinična supervizija.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca:11614