| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

doc. dr. Bojana Filej

Dr. Bojana Filej, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: docentka zdravstvene nege, docentka organizacije in managementa v zdravstvu in zdravstveni negi

E-pošta: bojana.filej@vzsce.si

Telefonska/mobilna številka: 040 262 452

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Z dokazi podprta zdravstvena nega, Holistični model zdravstvene obravnave

Soizvajalec predmetov: Diplomski seminar

Kratek življenjepis: doc. dr. Bojana Filej je bila zaposlena v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor kot patronažna medicinska sestra, kot predstojnica enote in vodja službe ter pomočnica glavnega direktorja za zdravstveno nego. Leta 2005 se je zaposlila na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, na kateri je predavala že od leta 1993. Kratek čas je bila delno zaposlena na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Od leta 2010 do leta 2013 je bila zaposlena na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto kot dekanica.

Bila je vodja Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego ter podpredsednica Zbornice zdravstvene nege Slovenije in v letih 2000-2007 njena predsednica. V njenem mandatu je Ministrstvo za zdravje Zbornici-Zvezi podelilo javna pooblastila. Bila je tudi članica Zdravstvenega sveta Republike Slovenije (2002-2006).

Sodelovala je v številnih raziskovalnih projektih: "Potrebe ljudi po zdravstveni negi" (SZO), LEMON (SZO), Telenursing, Telenurse in TelenurseID (EU), NICE, ODIN (Visoka zdravstvena šola UM), "Količina in kakovost v zdravstveni negi" (ZD Maribor, Katoliška univerza Nijmegen, Nizozemska), "Future patient" (IVZ), Medgeneracijsko sodelovanje v promociji zdravja (MZ), Usposabljanje kliničnih mentorjev in študentov zdravstvene nege za kakovostno delo s starostniki – priložnost za izboljšanje klinične prakse na področju zdravstvene nege starostnika” (MVŠZT) kot raziskovalka, vodja projekta, članica nadzorne skupine.

Vpisana je v register strokovnjakov Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.

Je recenzentka revij Zdravstveno Varstvo in Medycyna Pracy (Poljska), članica uredniškega odbora Sestrinski glasnik (Hrvaška), South Eastern Europe Health Sciences Journal (Bosna in Hercegovina) ter Exlibris Biblioteka Gerontologii Spolecznej (Poljska) in glavna urednica Revije za zdravstvene vede (Journal of health sciences, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto).

Za svoje delo je prejela naslednja priznanja: Zlati znak Zbornice-Zveze (1994), Srebrno plaketo Univerze v Mariboru (2002), Zahvalo Združenja medicinskih sester in babic Republike Makedonije (2005). Od 2006 je častna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor. Leta 2008 je dobila priznanje Internacionalna medicinska sestra leta, ki jo je podelila Mednarodna liga humanistov.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 26387

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: prosta mentorstva