| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

viš. pred. mag. Hilda Maze

mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega

E-pošta: hilda.maze@guest.arnes.si

Telefonska/mobilna številka: /

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru preko e-pošte

Nosilec predmetov: Zdravstvena nega in raziskovanje, Organizacija dela v zdravstveni negi, Kakovost in varnost v zdravstvu, Organizacijsko vedenje in osnove managementa v zdravstvu

Kratek življenjepis: Srednjo zdravstveno šolo v Celju zaključila leta 1981 in zaposlila v Splošni bolnišnici Celje kot srednja medicinska sestra. Leta 1998 zaključila študij leta na Visoki zdravstveni šoli v Ljubljani in postala glavna medicinska sestra Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo.  Na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju diplomirala leta 2002. Leta 2003  postala vodja Referata za izobraževanje v bolnišnici. Leta 2005 imenovana na delovno mesto glavna medicinska sestra bolnišnice oz pomočnica direktorja za zdravstveno nego. Leta 2008 magistrirala na Fakulteti za organizacijske vede s področja splošnega kadrovskega managementa. Istega leta na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru prvič izvoljena v naziv predavateljica za področje zdravstvene nege. Leta 2009 izpolnila vse zahteve EOQ sheme za usposabljanje in certificiranje osebja s področja vodenja kakovosti in pridobila naziv SZK- Manager sistemov vodenja kakovosti. Sodelovala pri ustanovitvi Visoke zdravstvene šole v Celju. Od leta 2008 najprej kot članica izvršnega odbora in sedaj podpredsednica Sekcije za management, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze zdravstvene nege.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 91217

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta.