| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

viš. pred. mag. Hilda Maze

mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega

E-pošta: hilda.maze@guest.arnes.si

Telefonska/mobilna številka: /

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru preko e-pošte

Nosilec predmetov: Zdravstvena nega in raziskovanje, Organizacija dela v zdravstveni negi, Kakovost in varnost v zdravstvu, Organizacijsko vedenje in osnove managementa v zdravstvu

Kratek življenjepis: Srednjo zdravstveno šolo v Celju zaključila leta 1981 in zaposlila v Splošni bolnišnici Celje kot srednja medicinska sestra. Leta 1998 zaključila študij leta na Visoki zdravstveni šoli v Ljubljani in postala glavna medicinska sestra Oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo.  Na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju diplomirala leta 2002. Leta 2003  postala vodja Referata za izobraževanje v bolnišnici. Leta 2005 imenovana na delovno mesto glavna medicinska sestra bolnišnice oz pomočnica direktorja za zdravstveno nego. Leta 2008 magistrirala na Fakulteti za organizacijske vede s področja splošnega kadrovskega managementa. Istega leta na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru prvič izvoljena v naziv predavateljica za področje zdravstvene nege. Leta 2009 izpolnila vse zahteve EOQ sheme za usposabljanje in certificiranje osebja s področja vodenja kakovosti in pridobila naziv SZK- Manager sistemov vodenja kakovosti. Sodelovala pri ustanovitvi Visoke zdravstvene šole v Celju. Od leta 2008 najprej kot članica izvršnega odbora in sedaj podpredsednica Sekcije za management, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze zdravstvene nege.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 91217

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta.