| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

izr. prof. dr. Alenka Repše Fokter

dr. Alenka Repše Fokter, dr. med., prim., spec. citopatologije

Habilitacijski naziv in področje izvolitve:izredna profesorica za področje patologije

E-pošta: alenka.repse-fokter@guest.arnes.si

Telefonska/mobilna številka: 041 377 759

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Patologija

Soizvajalec predmetov:/

Kratek življenjepis:

Alenka Repše Fokter je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani 17. maja 1985. Specialistični izpit je opravila 10. junija 1991 v Ljubljani. Magistrsko nalogo je uspešno zagovarjala 3. junija 1993 v Zagrebu, doktorsko disertacijo pa 10. julija 2006 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je na Oddelku za patologijo in citologijo v Splošni bolnišnici Celje, kjer je vodja citologije. Več let je poučevala predmeta patologijo in interno medicino na Srednji medicinski šoli v Celju. Kot izredna profesorica za področje patologije poučuje na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in na Visoki zdravstveni šoli v Celju.

Je članica Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva, Združenja za patologijo, Razširjenega strokovnega kolegija za patologijo in sodno medicino, članica in že drugi mandat tudi tajnica Sekcije za citopatologijo, članica Evropskega združenja za patologijo (ESP), članica »International Academy of Cytology« (MIAC), nacionalna urednica Acte Cytologice in članica Programskega sveta državnega programa  ZORA.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 23551