| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

pred. mag. Brigita Putar

mag. Brigita PUTAR, viš. med. ses., univ. dipl. org., mag.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega

E-pošta: brigita.putar@vzsce.si, brigita.putar@b-topolsica.si

Telefonska/mobilna številka: 031 789 832

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Zdravstvena nega internističnega bolnika, Varno delovno okolje v zdravstveni negi

Soizvajalec predmetov: /

Kratek življenjepis:

Leta 1986 zaključila srednje usmerjeno izobraževanje – smer zdravstveni tehnik na SZŠ Celje. V letu 1988 zagovarjala diplomsko nalogo na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, pridobila naziv višja medicinska sestra. Leta 2003 diplomirala na Fakulteti za organizacijske vede, leta 2009  zaključila magistrski študij na Fakulteti za organizacijske vede UM, smer Management kakovosti storitev.

Sodeluje z Društvom pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije – 20 let,  vodi Astma in KOPB šole, delavnice odvajanja od kajenja, srečanja z bolniki; v letu 2004 je bila nagrajena z  najvišjim priznanjem društva – priznanje dr. Demetra Bleiweisa. Je dobitnica  Srebrnega znaka za leto 2008 – Društvo medicinskih sester in ZT Velenje. V letu 2010 je na podlagi uspešnega dela in svojih dosežkov na mednarodni dan medicinskih sester bila izbrana za Zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške zdravstvene nege Slovenije. Aktivno sodeluje v Sekciji v zdravstvu – pri Združenju  za kakovost in odličnost Slovenije. V letu 2011 je postala Svetovalka za promocijo zdravja in aktivno deluje in svoje znanje vključuje tudi v izbirni predmet na VZŠCE. V letu 2014 je na področju kakovosti postala Vodilna presojevalka po ISO 9001.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 91216

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta