| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

pred. mag. Brigita Putar

mag. Brigita PUTAR, viš. med. ses., univ. dipl. org., mag.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega

E-pošta: brigita.putar@vzsce.si, brigita.putar@b-topolsica.si

Telefonska/mobilna številka: 031 789 832

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Zdravstvena nega internističnega bolnika, Varno delovno okolje v zdravstveni negi

Soizvajalec predmetov: /

Kratek življenjepis:

Leta 1986 zaključila srednje usmerjeno izobraževanje – smer zdravstveni tehnik na SZŠ Celje. V letu 1988 zagovarjala diplomsko nalogo na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani, pridobila naziv višja medicinska sestra. Leta 2003 diplomirala na Fakulteti za organizacijske vede, leta 2009  zaključila magistrski študij na Fakulteti za organizacijske vede UM, smer Management kakovosti storitev.

Sodeluje z Društvom pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije – 20 let,  vodi Astma in KOPB šole, delavnice odvajanja od kajenja, srečanja z bolniki; v letu 2004 je bila nagrajena z  najvišjim priznanjem društva – priznanje dr. Demetra Bleiweisa. Je dobitnica  Srebrnega znaka za leto 2008 – Društvo medicinskih sester in ZT Velenje. V letu 2010 je na podlagi uspešnega dela in svojih dosežkov na mednarodni dan medicinskih sester bila izbrana za Zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške zdravstvene nege Slovenije. Aktivno sodeluje v Sekciji v zdravstvu – pri Združenju  za kakovost in odličnost Slovenije. V letu 2011 je postala Svetovalka za promocijo zdravja in aktivno deluje in svoje znanje vključuje tudi v izbirni predmet na VZŠCE. V letu 2014 je na področju kakovosti postala Vodilna presojevalka po ISO 9001.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 91216

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta