| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

pred. mag. Franci Tratar

mag. Franci Tratar, mag. farm., specialist iz klinične farmacije

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: predavatelj za predmetno področje Farmakologija.

E-pošta: franci.tratar@sb-celje.si

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti.

Nosilec predmetov: Farmakologija

Soizvajalec predmetov:/

Kratek življenjepis: Franci Tratar je s študijem na Fakulteti za farmacijo pričel leta 1987. Še kot študent je leta 1991 prej 1. Krkino nagrada za raziskovalno nalogo s področja sinteze potencialnih zdravilnih učinkovin. Leta 1993 diplomiral na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Takoj po končani diplomi se je kot stažist – mladi raziskovalec zaposlil na Fakulteti za farmacijo, kjer je poleg raziskovalnega dela opravljal še naloge asistenta pri predmetih Instrumentalna farmacevtska analiza in Farmacevtska kemija 4. Leta 1997 je opravil zagovor magistrske naloge in se zaposlil v lekarni Splošne Bolnišnice Celje. Od leta 1999 dalje je tam zaposlen kot predstojnik Lekarne. Leta 2006 je zaključil specializacijo in pridobil naziv specialista iz klinične farmacije. Kot predavatelj aktivno sodeluje na strokovnih srečanjih, ki jih organizirata Lekarniška zbornica Slovenije in Slovensko farmacevtsko društvo

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 14578