| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

izr. prof. dr. Gorazd Voga

dr. Gorazd Voga, dr. med., EDIC, specialist interne in intenzivne medicine, prim.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: izredni profesor za področje interne medicine, docent za področje urgentne in intenzivne medicine

E-pošta: gorazd.voga@vzsce.si, gorazd.voga@guest.arnes.si

Telefonska/mobilna številka: 031 684328

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti ali telefonu

Nosilec predmetov: Interna medicina, Intenzivna medicina, Proces umiranja in dostojna smrt

Kratek življenjepis: Rojen 16. 7. 1953 v Celju, kjer je zaključil tudi gimnazijo 1971. Diplomiral na MF v Ljubljani 1976, opravil specialistični izpit iz interne medicine 1982, magisterij na MF V Zagrebu 1988 in doktorat na MF v Ljubljani 1998. Leta 1992 opravil izpopolnjevanje v Nemčiji kot štipendist Evropske skupnosti. 2010 priznana specializacija iz intenzivne medicine. Leta 2000 in 2006 izvoljen za docenta iz interne medicine na MF v Ljubljani, 2012 pa na MF v Mariboru. Sodeluje pri teoretičnem in praktičnem pouku interne medicine na obeh fakultetah. Izvoljen za dekana VZŠCE 2012.Od leta 1976 zaposlen v SB Celje, kjer sedaj opravlja delo predstojnika Oddelka za intenzivno interne medicino in koordinatorja Internih oddelkov. 

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 14132

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta.