| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

prof. dr. Peter Umek

dr. Peter Umek, diplomirani psiholog, dr. psiholoških znanosti

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: zaslužni profesor za kriminalistično psihologijo

E-pošta: peter.umek@vzsce.si

Telefonska/mobilna številka: 031 692 779

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Psihologija

Kratek življenjepis: Peter Umek, rojen 7. 7. 1946 v Ljubljani, je leta 1970 diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študijska smer psihologija; leta 1983 je uspešno zagovarjal doktorsko nalogo in bil leta 1984 promoviran za doktorja psiholoških znanosti.

Od leta 1972 do leta 1990 je bil zaposlen na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tam dosegel naziv izredni profesor za klinično psihologijo.

Od leta 1990 do upokojitve je bil zaposlen na Fakulteti za varnostne vede UM. V naziv rednega profesorja za kriminalistično psihologijo je bil izvoljen leta 2001.

Predaval je tudi na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani in sicer predmet Psihologija v zdravstvu, na Univerzi v Mariboru pa na Visoki šoli za zdravstvo Medicinsko psihologijo. Na Fakulteti za logistiko je predaval Psihologijo v logistiki. Bil je stalni sodelavec Fakultete kriminalističkih nauka univerze v Sarajevu.

Leta 2013 je bil upokojen. Univerza v Mariboru mu je za njegovo pedagoško in raziskovalno delo podelila naziv zaslužni profesor. Kot honorarni sodelavec predava na fakulteti za varnostne vede UM, na FF UM na Oddelku za psihologijo (Uvod v klinično psihologijo in Forenzično psihologijo) in na VZSCE predava predmet Psihologija.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca:01336

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta.