| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

viš. pred. Branko Kešpert

Branko Kešpert, mag. zdr. nege

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: višji predavatelj za področje zdravstvene nege

E-pošta: branko.kespert@vzsce.si

Telefonska/mobilna številka: 051 339 865

Govorilne ure: po dogovoru po e-pošti

Soizvajalec predmetov: Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah; Zdravstvena nega in raziskovanje

Kratek življenjepis: Po končani Srednji zdravstveni šoli v Mariboru se je leta 1990 zaposlil na Reševalni postaji v Zdravstvenem domu Celje, kjer opravlja delo še danes. Zaradi želje po dodatnem izobraževanju se je leta 2002 vpisal na Visoko zdravstveno šolo v Mariboru, kjer je diplomiral z odliko. Kot predstojnik delovne enote je skrbel za uvajanje novosti v stroki, razvoj zdravstvene nege ter pozitivno delovno klimo. Leta 2013 je uspešno zaključil podiplomski študij zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene nege v Mariboru in prejel pohvalo za najboljšega študenta fakultete. Je aktiven član in predavatelj pri več strokovnih organizacijah, delovnih telesih in društvih (Rdeči križ Slovenije, Evropski svet za oživljanje, Zbornica – zveza, Ministrstvo za zdravje, Univerza v Mariboru, Državni izpitni center) ter inštruktor z mednarodnimi licencami za področje oživljanja in oskrbe poškodovancev.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 92256

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Mesta so še prosta