| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

viš. pred. Duška Drev

Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Habilitacijski naziv: višja predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega

E-pošta: duska.drev@gmail.com

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Zdravstvena nega starostnik, Zdravstvena nega in mentalno zdravje

Kratek življenjepis: Duška Drev je zaključila študij na Univerzi v Ljubljani, Višji šoli za zdravstvene delavce Ljubljana in Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management Koper je absolventka znanstvenega magistrskega študija. Na Univerzi v Mariboru, Pedagoški fakulteti Maribor je zaključila program za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe-program za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe in opravila še strokovni izpit iz področja šolstva. Ima večletne delovne izkušnje na različnih področjih zdravstvene nege, pedagoškega dela in  managementa v zdravstveni negi. Je članica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, več mandatov je bila tudi članica izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester v managementu. Na Visoki zdravstveni šoli v Celju je habilitirana v naziv višje predavateljice za področje zdravstvene nege. Je nosilka predmeta Zdravstvena nega starostnika in Zdravstvena nega in mentalno zdravje.

Povezava do Cobiss.si 

Šifra raziskovalca: 91222
Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje:
Mesta so še prosta.