| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

doc. dr. Boris Miha Kaučič

dr. Boris Miha Kaučič, dipl. zn., univ. dipl. org.

Habilitacijski naziv in področje izvolitve: docent za področje Zdravstvene nege

E-pošta: miha.kaucic@vzsce.si

Telefonska/mobilna številka: 03 428 79 05

Skype naslov: kaucic.si

Govorilne ure: vsako sredo med 15.00 in 17.00 uro oz. po dogovoru po e-pošti

Nosilec predmetov: Etika in filozofija zdravstvene nege, Supervizija, Načini komuniciranja v zdravstveni negi

Soizvajalec predmetov: Zdravstvena nega in raziskovanje, Diplomski seminar, Holistična obravnava neozdravljivo bolnih, Uvod v zdravstveno gerontologijo

Kratek življenjepis: Dr. Boris Miha Kaučič je zaključil visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru (danes Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru). Na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru si je pridobil univerzitetno izobrazbo in na isti fakulteti je zaključil znanstveni magisterij s področja socialnega menedžmenta. V letu 2012 je uspešno zaključil certificirano izobraževanje za vodjo družbene odgovornosti (ECQA - Certified Social Responsibility Manager).

Na Visoki zdravstveni šoli v Celju je prodekan za izobraževalno dejavnost in visokošolski učitelj. Je predsednik komisije za študijske in študentske zadeve, komisije za diplomske zadeve in član komisije za kakovost

Je strokovni vodja mednarodnega raziskovalnega in razvojnega projekta HLAW (Healthy Lifestyle for Aging Well), ki se izvaja na Visoki zdravstveni šoli v Celju. V letu 2014 ga je Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu Republike Slovenije imenoval za strokovnjaka NAKVIS.

Je član Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Mednarodnega združenja direktorjev zdravstvene nege - ENDA (European Nurse Directors Association). Od leta 2012 je član generalnega komiteja tega združenja.

Za svoje aktivno delo na področju zdravstvene nege je v letu 2010 prejel najvišje priznanje Zbornice-Zveze, Zlati znak.

Povezava do Cobiss.si

Šifra raziskovalca: 28017

Mentorstvo na študijskem programu prve stopnje: Ni več prostih mest