| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Strokovne službe Dekanata VZŠCE

Vodja Službe za študijske in študentske zadeve in vodja knjižnice:

Alenka Presker Planko, univ. dipl. inž. metal.

Strokovna sodelavka:
Mihaela Pinter Rojc, univ. dipl. ekon. 

Vodja mednarodne pisarne:

mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag.

Služba za finančne in kadrovske zadeve:

Darinka Klinger, univ. dipl. ekon.