| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Visokošolski učitelji in sodelavci

G

doc. dr. Barbara Gnidovec Stražišar
viš. pred. Cvetka Gregorc
prof. dr. Štefan Grosek

L

viš. pred. mag. Vesna Lešnik Štefotič
pred. Gordana Lokajner

M

O

Š

doc. dr. Maja Šeruga
doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik

T


Z