| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Pravilniki in akti

Statut

Strategija razvoja FZVCE

Poslovniki

Pravilniki

Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev

Letna poročila

Letni programi dela

Merila za razporejanje letnih sredstev