| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Poslanstvo in vizija

Kakovost in napredek zdravstvene nege sta v največji meri odvisni od zaposlenih v njej. Prav zato si Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (FZVCE) prizadeva izboljšati zdravje družbe s pomočjo doseganja odličnosti in inovativnega študija na področju vodenja, raziskovanja in prakse v zdravstveni negi.

 

FZVCE izvaja akreditiran visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega ter si prizadeva postati sooblikovalka razvoja na znanstvenem in strokovnem nivoju ved, ki so povezane z zdravstveno nego. Z lastno odličnostjo bomo prispevali h kakovosti visokega šolstva v Sloveniji, še posebej na območju Savinjske (statistične) regije in tako prispevali k razvoju univerze na tem območju.

 

Prav zato je poslanstvo FZVCE:


  • kakovostno izvajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov;
  • načrtovanje in razvoj študijskih in znanstveno raziskovalnih programov s področja zdravstvenih ved;
  • zagotavljanje nenehnega pretoka znanja med visokošolskimi učitelji, študenti in strokovnjaki iz kliničnega okolja;
  • ustvarjanje pogojev za profesionalni in osebni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih služb;
  • družbeno odgovorno delovanje.

Vizija Fakultete za zdravstvene vede v Celju:

Visoka zdravstvena šola v Celju bo izobraževalna, znanstveno raziskovalna mednarodno prepoznavna ustanova na področju zdravstvenih ved z visokimi standardi kakovosti.


Vrednote Fakultete za zdravstvene vede v Celju:

  • znanje,
  •  kakovost,
  • družbena odgovornost.

 Strategija razvoja FZVCE za obdobje 2019 - 2023 je bila obravnavana na organih FZVCE in sprejeta na seji Senata VZŠCE dne 7. 11. 2018 in na seji Upravnega odbora dne 14. 11. 2018.