| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Organi FZVCE

Dekan:
izr. prof. dr. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne med. in spec. intenzivne med.

Akademski zbor FZVCE:
Akademski zbor FZVCE predstavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu visoke šole. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki predstavljajo najmanj petino članov akademskega zbora.

Predsednica akademskega zbora: izr. prof. dr. Bojana Filej

Senat FZVCE:
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik;
 • doc. dr. Boris Miha Kaučič;
 • pred. Matej Marinšek;
 • izr. prof. dr. Bojana Filej;
 • predstavnika Študentskega sveta FZVCE:Sanela Pečečnik in Nedžada Joldić
Komisije v sestavi senata:

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • doc. dr. Boris Miha Kaučič (predsednik);
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • pred. Barbara Smrke;
 • Alenka Presker Planko;
 • Marjana Gole, predstavnica študentov.

 Komisija za diplomske zadeve:

 • doc. dr. Boris Miha Kaučič (predsednik);
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek.

Komisija za kakovost:

 • viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek;
 • izr. prof. dr. Bojana Filej;
 • pred. mag. Franc Vindišar;
 • mag. Jerneja Meža;
 • Maja Bogdanović, predstavnica študentov.

Komisija za izvolitve v nazive:

 • prof. dr. Radko Komadina;
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik.

 Komisija za založništvo:

 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • prof. dr. Štefan Grosek;
 • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik.

 Komisija za znanstveno-raziskovalno delo:

  • izr. prof. dr. Bojana Filej;
  • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
  • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik.

   Komisija za tutorstvo:

   • viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek;
   • Alenka Presker Planko;
   • Sanela Pečečnik, predstavnica študentov, koordinatorka tutorjev.
   Upravni odbor FZVCE:
   • prim. Jana Govc Eržen, predstavnica ustanovitelja (predsednica UO FZVCE);
   • Bojana Mazil Šolinc, predstavnica regijskih zdravstvenih zavodov;
   • dr. Tanja Kovač, predstavnica ustanovitelja;
   • Katja Pogelšek Žilavec, predstavnica ustanovitelja; (namestnica predsednice UO)
   • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik, predstavnica zaposlenih;
   • Alenka Presker Planko, predstavnica zaposlenih;
   • Anita Gorenc Antlej, predstavnica Študentskega sveta FZVCE.
   Študentski svet FZVCE:

   Predstavniki študijskega programa Zdravstvena nega:
   • Marjana Gole, predstavnica študentov 1. letnika;
   • Elvira Susuri, predstavnica študentov 1. letnika;
   • Tjaša Lesjak, predstavnica študentov 1. letnika;
   • Nedžada Joldić, predstavnica študentov 2. letnika, podpredsednica Študentskega sveta FZVCE;
   • Tamara Brodarič, predstavnica študentov 2. letnika;
   • Saša Hamar, predstavnica študentov 2. letnika;
   • Anita Gorenc Antlej, predstavnica študentov 3. letnika;
   • Sanela Pečečnik, predstavnica študentov 3. letnika, predsednica Študentskega sveta FZVCE;
   • Tomaž Kalšek, predstavnik študentov 3. letnika.
   Predstavnica študijskega programa Paliativna oskrba:
   • Maja Bogdanović.