| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Organi VZŠCE

Dekan:
izr. prof. dr. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne med. in spec. intenzivne med.

Akademski zbor VZŠCE:
Akademski zbor VZŠCE predstavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalnem in raziskovalnem procesu visoke šole. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki predstavljajo najmanj petino članov akademskega zbora.

Predsednica akademskega zbora:izr. prof. dr. Bojana Filej

Senat VZŠCE:
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze;
 • pred. Barbara Smrke;
 • pred. Matej Marinšek;
 • doc. dr. Bojana Filej;
 • predstavnika Študentskega sveta VZŠCE: Manja Potočnik in Andraž Lapoši.
Komisije v sestavi senata:

Komisija za študijske in študentske zadeve:

 • doc. dr. Boris Miha Kaučič;
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • Alenka Presker Planko;
 • Sašo Gračnar, predstavnik študentov.

 Komisija za diplomske zadeve:

 • doc. dr. Boris Miha Kaučič (predsednik);
 • viš. pred. mag. Darja Plank;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze.

Komisija za kakovost:

 • pred. Barbara Smrke;
 • izr. prof. dr. Bojana Filej;
 • pred. Matej Marinšek;
 • mag. Jerneja Meža;
 • Maja Bogdanović, predstavnica študentov.

Komisija za izvolitve v nazive:

 • prof. dr. Radko Komadina;
 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze.

 Komisija za založništvo:

 • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
 • viš. pred. mag. Hilda Maze;
 • viš. pred. Rok Poličnik.

 Komisija za znanstveno-raziskovalno delo:

  • izr. prof. dr. Bojana Filej;
  • izr. prof. dr. Gorazd Voga;
  • doc. dr. Tamara Štemberger Kolnik.

   Komisija za tutorstvo:

   • viš. pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek;
   • Alenka Presker Planko;
   • Sanela Pečečnik, predstavnica študentov, koordinatorka tutorjev.
   Upravni odbor VZŠCE:
   • prim. Jana Govc Eržen, predstavnica ustanovitelja (predsednica  UO VZŠCE);
   • Bojana Mazil Šolinc, predstavnica regijskih zdravstvenih zavodov;
   • Viljem Kolar, predstavnik ustanovitelja;
   • Katja Pogelšek Žilavec, predstavnica ustanovitelja;
   • viš. pred. mag. Hilda Maze, predstavnica visokošolskih učiteljev (namestnica predsednice UO);
   • Alenka Presker Planko, predstavnica strokovnih delavcev šole;
   • Sanela Pečečnik, predstavnica Študentskega sveta VZŠCE.
   Študentski svet VZŠCE:

   Predstavniki študijskega programa Zdravstvena nega:
   • Nedžada Joldić, predstavnica študentov 1. letnika;
   • Marcel Malgaj, predstavnik študentov 1. letnika;
   • Tilen Krajnc, predstavnik študentov 1. letnika;
   • Sanela Pečečnik, predstavnica študentov 2. letnika, podpredsednica ŠS;
   • Sanja Gluvić, predstavnica študentov 2. letnika;
   • Andraž Lapoši, predstavnik študentov 2. letnika;
   • Manja Potočnik, predstavnica študentov 3. letnika, predsednica ŠS;
   • Sara Uštar, predstavnica študentov 3. letnika;
   • Sašo Gračnar, predstavnik študentov 3. letnika.
   Predstavnica študijskega programa Paliativna oskrba:
   • Maja Bogdanović, študentka 1. letnika