| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

O šoli

Visoka zdravstvena šola v Celju

Visoka zdravstvena šola v Celju je samostojni visokošolski zavod, ki je bil ustanovljen v maju 2009. Ustanovitelj šole je JZ Regijsko študijsko središče v Celju, ki je pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije.

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila akreditirana 22. 4. 2009 s sklepom Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo št. 6033-61/2008/8, ki je 12. 6. 2009 podal še soglasje k študijskemu programu prve stopnje Zdravstvena nega (sklep št. 6033-178/2009/2).

Visoka šola izvaja 3-letni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, razvit v skladu s smernicami direktive EU in bolonjske deklaracije. V študijskem letu 2009/2010 je šola vpisala prvo generacijo izrednih študentov.
V študijskem letu 2016/17 smo pričeli na Visoki zdravstveni šoli v Celju z izvajanjem magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je dne 17. 12. 2015 podelil akreditacijo študijskemu programu druge stopnje Paliativna oskrba Visoke zdravstvene šole v Celju (sklep št. 6033-163/2014/16),