| SI | EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Novice

 • Objavljen Razpis za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba

  8. 4. 2022
  V študijskem letu 2022/23 bomo izvajali prenovljen študijski program magistrskega programa Paliativna oskrba. V študijskem programu so vljučena sodobna znanja s področja paliativne oskrbe, magistrski študenti se bodo dodatno usposobili za delo s paliativnimi bolniki tudi neposredno v kliničnem okolju.
 • Izvedena predavanja tuje gostujoče predavateljice Paole Obbia

  1. 4. 2022
  V četrtek, 24. 3. 2022 in 31. 3. 2022 so bila v okviru predmeta Promocija zdravja in načini poučevanja (študijski program Zdravstvena nega) uspešno izvedena predavanja gostujoče predavateljice Paole Obbia. Predavanje je ob obeh izvedbah trajalo 4 pedagoške ure, skupaj torej 8 pedagoških ur. Predavanja so v celoti potekala na daljavo.
 • Predavanje tuje gostujoče predavateljice Paole Obbia

  16. 3. 2022
  V četrtek, 24. 3. 2022 in v četrtek, 31. 3. 2022 bodo okviru predmeta Promocija zdravja in načela poučevana (študijski program Zdravstvena nega) izvedena predavanje tuje gostujoče predavateljice Paole Obbia. Predavanje se bodo pričela ob 15.30 uri in trajala 4 pedagoške ure. Predavanja bodo celoti potekala na daljavo z uporabo aplikacije ZOOM. Vljudno vabljeni k udeležbi!
 • Pridobljena koncesija za redni študij Zdravstvene nege na VZŠCE

  14. 2. 2022
  Vlada Republike Slovenije je 10. 2. 2022 Visoki zdravstveni šoli v Celju podelila koncesijo za izvajanje študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Po dolgoletnih prizadevanjih bomo tako v študijskem letu 2022/23 vpisali prvo generacijo rednih študentov. Poleg rednega študija, ki je namenjen študentom, ki niso zaposleni, bomo vpisali že 14. generacijo izrednih študentov.
 • Objavljen izvirni znanstveni članek naših sodelavcev

  26. 11. 2021
  V reviji Japan Journal of Nursing science je objavljen članek z naslovom Mentoring of nursing students—A comparative study of Japan and five European countries, katerega soavtorja sta doc. dr. Kaučič in izr. prof. dr. Filej.
 • V objavo sprejet izvirni znanstveni članek, katerega soavtorja sta visokošolska učitelja in raziskovalca VZŠCE

  24. 11. 2021
  Članek z Naslovom Slovenian nurses’ research utilization competence and received support from nurse managers, katereja soavtorja sta izr. prof. dr. Filej in doc. dr. Kaučič je sprejet v objavo v reviji Nursing in 21st Century (SNIP).
 • Zaključek projekta QualMent

  12. 11. 2021
  Konec avgusta 2021 se je uradno zaključil mednarodni razvojni projekt Quality mentorship for developing competent nursing students (QualMent), ki je potekal v okviru programa Erasmus+, Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju. Aktivnosti se nadaljujejo tudi po uradnem zaključku izvajanja projekta.
 • Objavljen nov članek v okviru projekta QualMent

  4. 11. 2021
  V reviji NursingOpen je objavljen nov članek mednarodnega raziskovalnega projekta QualMent, katerega koordinator je bila VZŠCE. Čestitke avtorjem! Članek je objavljen na povezavi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nop2.1103
 • Visoka zdravstvena šola v Celju je partner Erasmus+ projekta – Strateška partnerstva v visokem šolstvu »Digital Education in Nursing (DEN)«.

  2. 11. 2021
  Glavni namen projekta je posodobiti študijske programe na področju zdravstvene nege z razvojem digitalnih modulov za izobraževanje in ocenjevanje znanja. Projekt bo trajal 24 mesecev (1. 7. 2021 do 30. 6. 2023). Koordinator projekta je Mälmo University (Švedska), poleg VZŠCE pa v projektu sodelujejo še visokošolski zavodi iz Hrvaške, Makedonije in Srbije.
 • Tudi VZŠCE sodeluje v vseslovenskem projektu Slovenija oživlja

  15. 10. 2021
  16. oktobra obeležujemo Svetovni dan oživljanja. Na ta dan si strokovne in humanitarne organizacijeprizadevamo ozaveščati o pomembnosti hitre prepoznave in ukrepanja ob srčnem zastoju.V Evropi srčni zastoj letno doživi med 350.000 in 400.000 ljudi, v Sloveniji okoli 1.700 (4 - 5 oseb dnevno). Ob svetovnem dnevu oživljanja bodo tudi letos potekali številni dogodki, izobraževanja in delavnice, s katerimi številne organizacije razbijajo tabuje pred strahom pri oživljanju. Raziskave kažejo, da se največ srčnih zastojev zgodi v domačem okolju in je preživetje ob nenadnem srčnem zastoju odvisno od osebe, ki prva nudi pomoč. Zato je pomembno, da čim več posameznikov zna prepoznati srčni zastoj, da zna nuditi temeljne postopke oživljanja (TPO) in uporabljati avtomatski zunanji defibrilator (AED). V soboto, 16.10., med 9. in 12. uro uro vljudno vabljeni v mestno središce Celja, kjer boste lahko ob pomoči študentov VZŠCE preizkusili svoje znanje TPO.