| SI | EN
EN
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
15. Študentska konferenca
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Novice - 2022

 • RAZPIS ZA SODELOVANJE ŠTUDENTOV V PROJEKTU: »HOLISTIČNI PRISTOP K REHABILITACIJI OSEB Z ZAPLETI COVID-19«

  12. 12. 2022
  V okviru razpisa Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 smo prijavili in pridobili projekt z naslovom »Holistični pristop k rehabilitaciji oseb z zapleti COVID-19«.
 • Projektno srečanje - Erasmus+ projekt Digital Education in Nursing (DEN)

  8. 12. 2022
  Na Fakulteti za zdravstvene vede v Celju smo v času od 29. 12. do 3. 12. 2022 gostili projektno srečanje z delavnicami pri mednarodnem Erasmus+ projektu Digital Education in Nursing (DEN). Glavni namen projekta je posodobiti študijske programe na področju zdravstvene nege z razvojem digitalnih modulov za izobraževanje in ocenjevanje znanja. Za zagotavljanje visoke kakovosti visokošolskega študija je nujno potrebno, da visokošolski učitelji in sodelavci razvijajo in nadgrajujejo svoje digitalne veščine in znanja, saj tradicionalni načini izvedbe pedagoškega procesa in preverjanja znanja ne zadošča več. Koordinator projekta je Mälmo University iz Švedske, poleg FZVCE pa v projektu sodelujejo še visokošolski zavodi iz Hrvaške, Makedonije in Srbije.
 • Evropska konferenca študentov zdravstvene nege

  8. 11. 2022
  Študenti Fakultete za zdravstvene vede v Celju se tudi letos udeležujejo Evropske konference študentov zdravstvene nege, ki poteka v Nemčiji, v mestu Magdeburg. Poleg študentov FZVCE, sodelujejo še študenti zdravstvene nege iz Finske, Poljske, Hrvaške, Velike Britanije in Nemčije.
 • Preoblikovanje v Fakulteto za zdravstvene vede v Celju

  16. 9. 2022
  Z veseljem vas obveščamo, da se je Visoka zdravstvena šola v Celju na podlagi sklepa Sveta Nacionalne agencije za visoko šolstvo in vpisa v sodni register preoblikovala v FAKULTETO ZA ZDRAVSTVENE VEDE V CELJU. V novo študijsko leto 2022/23 tako stopamo z uresničenima dvema strateškima ciljema visokošolskega zavoda, preoblikovanjem v fakulteto ter izvedbo študija za 1. generacijo rednih študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega.
 • Izvedena predavanja tuje gostujoče predavateljice Branke Rimac

  5. 7. 2022
  Na VZŠCE smo konec meseca junija (29. in 30. junija 2022) v okviru predmeta Uvod v zdravstveno gerontologijo gostili g. Branko Rimac iz Kliničnega centra Zagreb. Gostja je študentom predstavila paliativno oskrbo na Hrvaškem. Predavanje je bilo izvedeno v okviru projekta "Nadgradnja mednarodnega sodelovanja Visoke zdravstvene šole v Celju", ki se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
 • Predavanje tuje gostujoče predavateljice Branke Rimac

  15. 6. 2022
  V sredo, 29. 6. 2022 in v četrtek, 30. 6. 2022 bodo okviru predmeta Uvod v zdravstveno gerontologijo (študijski program Paliativna oskrba) izvedena predavanje tuje gostujoče predavateljice Branke Rimac. Predavanja se bodo pričela ob 16.00 uri in trajala 4 pedagoške ure. Vljudno vabljeni k udeležbi!
 • Izvedeno gostovanje tuje visokošolske strokovnjakinje Shio Tsuda

  1. 6. 2022
  Na VZŠCE smo konec meseca maja v okviru predmeta Promocija zdravja in načela poučevanja gostili docentko Shio Tsuda iz Tokyo Medical and Dental University, Department of Community Health Nursing. Gostja je študentom predstavila Japonsko in njen zdravstveni sistem, s poudarkom na programih promocije zdravja pri vseh starostnih skupinah. Predavanje je bilo izvedeno v okviru projekta "Nadgradnja mednarodnega sodelovanja Visoke zdravstvene šole v Celju", ki se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
 • Predavanje tuje gostujoče predavateljice Shio Tsuda

  16. 5. 2022
  V ponedeljek, 23. 5. 2022 in v soboto, 28. 5. 2022 bodo okviru predmeta Promocija zdravja in načela poučevana (študijski program Zdravstvena nega) izvedena predavanje tuje gostujoče predavateljice Shio Tsuda. Predavanje se bodo pričela ob 15.30 uri (v ponedeljek) oz. ob 10.00 uri (v soboto) in trajala 4 pedagoške ure. Predavanja bodo celoti potekala na daljavo z uporabo aplikacije ZOOM. Vljudno vabljeni k udeležbi!
 • Objavljen Razpis za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Paliativna oskrba

  8. 4. 2022
  V študijskem letu 2022/23 bomo izvajali prenovljen študijski program magistrskega programa Paliativna oskrba. V študijskem programu so vljučena sodobna znanja s področja paliativne oskrbe, magistrski študenti se bodo dodatno usposobili za delo s paliativnimi bolniki tudi neposredno v kliničnem okolju.
 • Izvedena predavanja tuje gostujoče predavateljice Paole Obbia

  1. 4. 2022
  V četrtek, 24. 3. 2022 in 31. 3. 2022 so bila v okviru predmeta Promocija zdravja in načini poučevanja (študijski program Zdravstvena nega) uspešno izvedena predavanja gostujoče predavateljice Paole Obbia. Predavanje je ob obeh izvedbah trajalo 4 pedagoške ure, skupaj torej 8 pedagoških ur. Predavanja so v celoti potekala na daljavo.