| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Jesenska šola mentorstva

Ornare arcu odio ut sem nulla pharetra diam., 30. 6. 2021

Prijave na informativni dan na povezavi.


Usposabljanje bo potekalo v hibridni obliki (delno na lokaciji Visoke zdravstvene šole v Celju, delno na daljavo, preko videokonferenčnega sistema Zoom).

 

Program usposabljanja za klinične mentorje je pripravljen na osnovi raziskovalnih dokazov in obsega tri vsebinske module:

 • (M1): Uvod v mentorstvo v zdravstveni negi.
 • (M2): Kulturna in jezikovna raznolikost v mentoriranju študentov zdravstvene nege.
 • (M3): Mentorske kompetence v ocenjevanju znanja in refleksije.

 

Program usposabljanja obsega 120 pedagoških ur. Polovica programa (60 ur) bo izvedena v obliki predavanj in seminarskih vaj, druga polovica programa (60 ur), pa kot implementacija pridobljenih teoretičnihznanj v klinično okolje.

 

Posamezni modul (M) se bo izvedel v naslednjih terminih:

 • M1: 29. 9. 2021 (na lokaciji VZŠCE, po priloženem programu, med 9. in 17. uro). Seminarske vaje na daljavo bodo potekale: 7. 10. 2021, 12. 10. 2021, 18. 10. 2021, med 16. in 19. uro.
 • M2: 21. 10. 2021 (na lokaciji VZŠCE, po priloženem programu, med 9. in 17. uro). Seminarske vaje na daljavo bodo potekale: 4. 11. 2021, 11. 11. 2021, 18. 11. 2021, med 16. in 19. uro.
 • M3: 23. 11. 2021 (na lokaciji VZŠCE, po priloženem programu, med 9. in 17. uro). Seminarske vaje na daljavo bodo potekale: 30. 11. 2021, 7. 12. 2021, 14. 12. 2021, med 16. in 19. uro.

 

Po teoretičnem usposabljanju sledi implementacija v klinično okolje v obsegu 60 ur, v obdobju od januarja do marca 2022.

 

Po uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju (60 ur), kandidat/ka pridobi potrdilo in 25 licenčnih točk Zbornice-Zveze. Po uspešno opravljeni implementaciji v klinično okolje, lahko kandidat/ka pristopi k opravljanju izpita za pridobitev specialnega znanja Zbornice-Zveze (vpis v nacionalni register specialnih znanj).

 

Za usposabljanje na daljavo udeleženec potrebuje:

 • prenosni ali stacionarni računalnik,
 • dostop do internetne povezave ter spletno kamero.

 

Cena programa je 350 EUR (za klinične mentorje iz učnih zavodov, s katerimi ima VZŠCE podpisano pogodbo o izvajanju kliničnega usposabljanja je cena 250 EUR) in vključuje:

 • udeležbo na predavanjih na lokaciji VZŠCE,
 • seminarske vaje na daljavo,
 • individualne konzultacije in coaching na daljavo,
 • študijsko/učno gradivo,
 • uporabo e-učilnice,
 • potrdilo o udeležbi in licenčne točke Zbornice-Zveze,
 • opravljanje izpita za pridobitev specialnih znanj in vpis v nacionalni register specialnih znanj  Zbornice-Zveze,
 • osvežitev v odmorih na lokaciji VZŠCE.

 

Vsak udeleženec bo vključen v evalvacijo pred pričetkom usposabljanja, po usposabljanju in po implementaciji pridobljenih znanj v mentorski proces v kliničnem okolju.

 

Prisotnost na usposabljanju v navedenih terminih je obvezna. Število mest je omejeno na 30.

 

E-prijavnico, ki je dostopna na: https://forms.gle/dEYci6hQYHrRAiLg9 je potrebno izpolniti in oddati najkasneje do 20. 9. 2021. Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti: ivis@vzsce.si ali miha.kaucic@vzsce.si