| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Predavanja gostujoče tuje predavateljice dr. Beate Dobrowolske

11. 3. 2021

V ponedeljek, 15. 3. 2021 in v ponedeljek, 29. 3. 2021 bodo okviru predmeta Uvod v zdravstveno gerontologijo (magistrski študijski program Paliativna oskrba) izvedena predavanje priznane tuje visokošolske učiteljice izr. prof. dr. Beate Dobrowolske (Medical University Lublin, Poljska). Predavanje se bo v ponedeljek, 15.3.2021 pričelo ob 17.15 uri in bo trajalo predvidoma do 18.45 ure. V ponedeljek, 29. 3. 2021 pa se bo predavanje pričelo ob 17.00 uri in bo trajalo do 19.15 ure. 

Dr. Dobrowolska bo v okviru predmeta Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo (dodiplomski študijski program Zdravstvena nega) izvedla še 3 pedagoške ure, in sicer v ponedeljek, 22. 3. 2021 (od 17.00 do 19.15 ure).

Predavanja bodo celoti potekala na daljavo z uporabo aplikacije ZOOM. 

Predavanja bodo izvedena v okviru projekta "Nadgradnja mednarodnega sodelovanja Visoke zdravstvene šole v Celju" s katerim želimo s krajšimi gostovanji šestih tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskih programov oz. posameznih predmetov okrepiti izmenjavo strokovnega znanja na področju zdravstvene nege in paliativne oskrbe ter načinov poučevanja. K sodelovanju smo pritegnili ugledne visokošolske učitelje in strokovnjake iz držav, ki so vodilne na področju znanstveno raziskovalnih dosežkov na področju zdravstven nege in paliativne oskbe, kot tudi na področju inovativnih metod učenja in poučevanja.

Projekt "Nadgradnja mednarodnega sodelovanja Visoke zdravstvene šole v Celju" se izvaja v okviru Javnega razpisa: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.