| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

1.prijavni rok za vpis v 1. letnik ZN

16. 6. 2020

Zaradi presežka števila prijav bo sprejet sklep o omejitvi vpisa.

Kandidati bodo izbrani glede na:

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi - 60 % točk in

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole - 40 % točk.