| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Odpoved pedagoškega procesa na VZŠCE

12. 3. 2020
•    Do preklica tega ukrepa se prekine klinično usposabljanje v vseh zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih – učnih zavodih.
•    V obdobju od 14. 3. do vključno 28. 3. 2020 so odpovedane vse oblike pedagoškega procesa (predavanja, seminarske in laboratorijske vaje).
•    V obdobju od 14. 3. do vključno 28. 3. 2020 so odpovedani vsi izpitni roki.
•    Do preklica ni uradnih ur v Referatu za študijske in študentske zadeve in knjižnici. Dokumentacijo s kliničnega usposabljanja lahko posredujete po pošti ali jo oddate v nabiralnik Visoke zdravstvene šole v Celju.
•    Uradne ure Referata za študijske in študentske zadeve za nedoločen čas potekajo izključno po e-pošti na naslov: info@vzsce.si.
•    Do preklica potekajo govorilne ure pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih preko e-pošte, Skype/Zoom ali e-učilnice (Moodle).
•    Odpovedani/prestavljeni so vsi dogodki izven rednega pedagoškega procesa.

V prihodnjih dneh vas bomo obvestili o možnostih izvajanja pedagoškega procesa na daljavo preko e-učilnice (Moodle), Skype/Zoom ali drugih oblik e-učenja.

Prosimo, da vsakodnevno spremljate objave na e-oglasni deski v informacijskem sistemu Novis.
Hvala za vaše razumevanje.
Lep pozdrav,
                                             Dekan VZŠCE
                                         izr. prof. dr. Gorazd Voga