| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Novice - 2019

  • Uspešna prijava na razpis Študentski inovativni projekti za družbeno korist

    14. 2. 2019
    Visoka zdravstvena šola v Celju je bila uspešna na razpisu Študentski inovativni projekti za družbeno korist s projektom Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Celje. Projekt kot pedagoški mentor vodi viš. pred. dr. Roman Parežnik, kot strokovna sodelavka Koronarnega kluba Celje pa sodeluje ga. Sonja Urbancl. V projektu sodelujejo dva študenta Visoke zdravstvene šole v Celju, dva študenta Fakultete za logistiko UM, ena študentka Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter študentka Filozofske fakultete UL, študijskega programa Psihologija. Projekt poteka od meseca marca do sredine meseca julija 2019. V sodelovanju med VZŠCE kot prijaviteljico in Koronarnim klubom Celje kot partnerjem ter s sodelovanjem študentov različnih študijskim smeri bomo iz različnih zornih kotov preučili lokacije AED v mestu Celje, morebitne oznake, ki prebivalce opozarjajo nanje ter analizirali obveščenosti javnosti o AED med laično javnostjo. Glede na ugotovitve bo izdelan predlog za izboljšanje lokacij namestitve, označevanje dostopa in obveščenost javnosti o AED v Mestni občini Celje.
  • Informativni dnevi za vpis v študijskem letu 2019/20

    22. 1. 2019
    Informativni dnevi za vpis v visokošolski študijski program Zdravstvena nega bodo v petek, 15. 2. 2019, ob 16. uri in v soboto, 16. 2. 2019, ob 10. uri v prostorih VZŠCE, Mariborska cesta 7, Celje