| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Uspešna prijava na razpis Študentski inovativni projekti za družbeno korist

14. 2. 2019
V Evropi vsako leto doživi srčni zastoj med 350.000 in 400.000 ljudi, v Sloveniji okoli 1600, v mestu Celju pa okoli 40 - 50 oseb letno. Pri nenadnem srčnem zastoju, ki se zgodi izven zdravstvenih ustanov, so ponavadi prisotni samo laiki, veliko manj verjetno je, da je takoj na voljo zdravstveno osebje z ustrezno opremo. Laiki so zato najpomembnejši izvajalci zaporedja ukrepov in postopkov (t.i. veriga preživetja), s ciljem ponovne vzpostavitve delovanja srca. Čim zgodnejša uporaba avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, s katerim opravimo defibrilacijo (ponovna vzpostavitev učinkovitega srčnega ritma), je pomemben člen te verige, ki lahko edini ponovno vzpostavi delovanje srca. Podatki o lokacijah defibrilatorjev  (AED baza Slovenije) so sicer na voljo na spletu, a seznam ni ažuriran, po drugi strani pa zaradi stresne situacije za udeležene ni ustrezna oblika pridobivanja informacij. Lokacije defibrilatorjev niso ustrezno označene, hkrati pa laična javnosti ni ustrezno seznanjena ne s pomenom in načinom njihove uporabe kot tudi ne z lokacijami AED-jev.

V sodelovanju med VZŠCE kot prijaviteljico in Koronarnim klubom Celje kot partnerjem ter s sodelovanjem študentov različnih študijskim smeri bomo iz različnih zornih kotov preučili lokacije AED v mestu Celje, morebitne oznake, ki prebivalce opozarjajo nanje, ter analizirali obveščenosti javnosti o AED med laično javnostjo. Glede na ugotovitve bo izdelan predlog za izboljšanje lokacij namestitve, označevanje dostopa in obveščenost javnosti o AED v Mestni občini Celje.