| SI | EN
EN
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi
Kakovostni izobraževalni in raziskovalni programi

Projektni sestanek MICE-ICU

12. 5. 2017
Sestanka se je udeležilo 16 predstavnikov partnerskih organizacij. Predstavljen je bil potek in napredek projekta ter poročila posameznih držav, ki sodelujejo v raziskavi. Predstavniki so se dogovorili tudi o nadaljnjih aktivnostih.